V pokoji našeho hotelu v Douz. Z okna jsme koukali přímo na Saharu.

Kdo tu čekal primitivní toaelety, ten se mýlil.

Bazén uprostřed hotelu.

V tom pouštním horku přijde koupel vhod.

Společně v hábitech.

Alibaba...

...a čtyřicet loupežníků.

Radka na velbloudu.

Karavana vyráží do pouště.

Beduíni ? Ne. Evropané.

Koráb pouště.

Šklebící se Mahmud.

Radka s Mahmudem.

Západ slunce nad zahradou.

Móóóóře písku.

Jestlipak se v tom dá taky plavat ?

Lézt na palmu nejni zas tak obtížné. Dolů je to už horší - jako vždycky.

V posteli.