Radka u slaného jezera Chott El Jerid.

Slané jezero je až na pár kaluží bez vody.

Radka nabíra vodu do lahve.

Slunce vystrkuje sve první paprsky.

Člověk by musel být slepý, aby si nevšimnul, kde se nachází.

Ještě tak hodinu a slunce začne nepříjemně pálit.

Radka v džípu.

Jízda v džípech po dunách plně nahradila ranní rozcvičku.

Řidič se chystá sjet dunu.

Uměle vytvořené městečko pro film Hvězdné války.